Captcha a negramotnost

Dynamicky generovaná vizualizace negramotnosti ve světě.

http://opekar.cz/detail.php?c=42&s=Captcha