Sinfin.digital

Navrhujeme, programujeme a spravujeme webové stránky a mobilní aplikace. Vše od analýzy přes wireframy, grafický návrh, implementaci a testování až po spuštění.

Nežijeme jen virtuálním životem a vyvoláváme fotografie z Instagramu.

Vyvolej.to - fotky z instagramu na papír

Vyvoláváme z Instagramu v nejlepším fotolabu, na krásném papíru, ty nejhezčí fotky našich zákazníků. A za dobrou cenu.

Vyber fotky, řekni, kam je máme poslat a my jim dáme nový život. Ve schránce Tě budou čekat fotky 8×10cm vyvolané na kvalitním lesklém fotopapíru.

Další detaily najdeš na našem webu a blogu.

více

Ilustrace pro Auta Motol

od Patrika Antczaka

více

Naši nebo cizí?

Vizuální styl a tiskové materiály vzdělávacího projektu Židovského muzea v Praze

více

SPP Storage

Pro společnost SPP Storage provozující podzemní zásobník plynu jsme vytvořili vizuální styl, navrhli aplikace a implementovali první verzi webových stránek. Styl vychází z loga skupiny SPP a vrstvy v logu odkazují na samotný zásobník a poskládání jednotlivých vrstev nad ním – hornina, země, vzduch.

více

Quest Club

Vizuální styl pro investiční klub.

více

Black & Biscuit

Vizuální styl a web reklamní agentury s luxusní razítkovou sadou v dřevěném futrálku, tak aby si pánové mohli tisknout materiály za běhu. Autoři: Martina Marková, Robert Fiškandl a Jan Vrátný.

více

Captcha a negramotnost

Dynamicky generovaná vizualizace negramotnosti ve světě.

více

Kino Oko

CD obal pro Tribal Vision Records

více

Strom

Co mají rostliny a glitche společného?

více