Folio je plnohodnotné open-source CMS, kterým vybavujeme každý nový web od microsite, přes prezentační webové stránky až po komplexní webové aplikace.

Prvotní inspirací pro vývoj byl projekt Suspender pro rychlý rozjezd aplikací od známého amerického studia thoughtbot. Postupem času se rozrostl do plnohodnotného CMS s přívětivou administrací stromové struktury stránek, podporu SEO a komplexní správou médií.

Folio představuje souhrn těch nejlepších postupů, které jsme ověřili v praxi u mnoha předchozích projektů (k březnu 2019 máme na Gitu 220 webů a webových aplikací ;).

Vlastnosti CMS Folio

 • správa libovolné stromové struktury stránek (články, kategorií, atp.)
 • pokročilý WYSIWYG editor Redactor.js
 • symetrický i výběrový překlad webu do libovolného jazyka
 • integrace datových modelů na míru do administrace (katalogy produktů, adresáře osob atp.)
 • publikování stránek přepínačem a/nebo k datu a hodině
 • správa uživatelských účtů a oprávnění k různým typům obsahu
 • možnost výběru šablony pro libovolnou stránku
 • neomezený počet dílčích šablon pro sestavení libovolého obsahu (střídání textu, obrázků, leadových formulářů, detailu výrobku, …)
 • lazyload obrázků a optimalizace javascriptu - web je přístupnější a rychlejší
 • správa meta atributů pro SEO (meta title a description, og pole pro Facebook)
 • sitemap.xml včetně rozšíření pro obrázky a videa
 • asynchronní a pravidelné úlohy (exporty, importy, hromadné zpracování dat)
 • vlastní sledování návštěv a akcí uživatele pro efektivní propojení s externími analytickými nástroji
 • správa více různých menu (např. pro hlavičku  a patku)
 • optimalizovaný přístup k databázi a optimalizace backend kódu pro rychlejší běh webu
 • možnost škálování na neomezený počet serverů a na více procesů a vláken v rámci stejného serveru

Správa médií

 • správa médií s možností vložení obrázku na více stránek
 • automatické změnšování a ořezu na formát daný šablonou
 • podpora hi-dpi obrázků pro front-end s fallbackem na standardní velikost
 • souborové přílohy stránek
 • zmenšování obrázků probíhá jako proces na pozadí a nezdržuje administraci, ani běh webových stránek
Správa obrazových souborů ve Folio CMS
Správa obrázků s možností filtrovat podle jména souboru, tagu a přiřazení k stránce.

Leadové formuláře a zápis do newsletteru

 • od začátku je připraven Lead form pro sběr poptávek a kontaktů z webu
 • zápis do newsletteru napojený na Mailchimp

Technologie

Webový framework Ruby on Rails 6, jazyk Ruby 3, databáze PostgreSQL, asynchronní úlohy ActiveJob a Sidekiq na db Redis, šablony responzivní HTML5 Bootstrap psané ve Slim, Haml a Erb. Javascript preprocesor CoffeeScript, CSS Sass. Turbolinks pro akceleraci přechodů mezi stránkami. Správce obrázků je napsaný jako samostatný modul / single-page aplikace v React.js za použití Redux. Hosting médií a příloh v rychlých a bezpečných Amazon S3 bucketech.

Webové stránky postavené na Foliu jsou nasazeny na oddělených serverech pro aplikaci, pro asynchronní úlohy i databázi. Deploy probíhá pomocí Capistrana ze zdrojového kódu umístěného v Gitu (Bitbucket nebo Github). Aplikační servery běží na workerech Puma za webovým serverem Nginx. Stav všech vrstev aplikace kontroluje Monit a případné chyby padají do Sentry, kde si je vyzvedneme pro případ, že nám unikla chyba na produkci.

Pro šifrování webů používáme SSL certifikáty od Letsencrypt s automatickou obnovou, nebo ještě raději umisťujeme weby za rychlou CDN Cloudflare, která poskytuje SSL certifikáty v ceně služby.

Každý web postavený na Folio CMS si nadále uchovává vlastnosti Ruby on Rails aplikace s možností dalšího rozšiřování a úprav.

Pokud si chcete prohlédnout zdrojový kód, vyzkoušet Folio na vlastním projektu, nebo poslat pull request pokračujte na https://github.com/sinfin/folio.

Sinfin.digital // http://sinfin.digital // [email protected]