Ve spolupráci se studiem Dynamo Design jsme připravili responzivní webové stránky pro scénografický festival.

Klient: www.pq.cz

Rok: 2015